Mjukvara

Älgmataren är en distribuerad applikation med sensorer och kamera placerade i älghägnet.
Applikationsserver och databas är placerade hos Amazon på Irland och den kommuncerar via web services med phidgetkortet.
För att klara av att omkoda och splitta videoströmmen från kamera så att den kan ses på olika enheter med olika encoding använde jag Wowza Mediaserver.

networkb

Hjärtat i applikationen är en Java/Spring applikation som pratar med en Mysql databas.

Med ett REST-baserat API som kommunicerar via JSON kan både mobilapp och webapp använda samma funktionallitet i backend.

arkitekturb