Teknik

Kattholkens hjärta är ett SBC-kort från www.phidgets.com. Den har en busybox baserad linuxkärna och en skaplig uppsättning analoga och digitala utgångar. Den har även ett par USB-ingångar och stöd för WIFI vilket gör att jag kan koppla upp mig via den till det trådlösa bredbandet i stugan.

phidgets

I nuläget använder jag 2 digitala utgångar och 3 analoga ingångar.
digital 1, styr en diskobollsmotor som leverar maten.digital 2 styr julgransbelysningen i äppelträdet.
analog 1 kollar temperaturenanalog 2 kollar hur mörkt det äranalog 3 är en infraröd sensor som talar om att det finns något levande i närheten.
Webkameran är en Logitech Sphere som är styrbar i höjd och sidled.
Kortet har stöd för ssh så man kan komma åt den via nätet. Det stora problemet är att net1 byter IP-adress på routern hela tiden och då tappar jag kontakten.Då SBC-kortet är rätt primitivt finns det inget bra stöd för att uppdatera DNS, så jag får köra det halvmanuellt via lite sed/awk och sedan skicka upp IP med wget till en annan server jag har.